²=Andrew’s game
ª=Scott’s game
ž=Amanda’s game
É=Ivan’s game

£=Andrew [=Scott z=Sean v=Ivan «=Dennis p=Craig µ=Amanda Ø=Donna V=Phil Ü=Stephen ‚ =Grant, å =James